Skip to content

Обучение на тема: „Добри практики и опит от Австрия“ – 11.04.2017

На 11.04.2017 г. в Конферентен център „Тракия“, гр. София се проведе обучение на тема „Добри практики и опит от Австрия“. Обучението бе организирано от Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ с любезното съдействие на Австрийския социалноосигурителен институт – AUVA, чиито представители бяха и лектори по темата.
Първи пред аудиторията презентира д-р Херберт Фриезенбихлер, Трудов психолог, който представи темите „Стрес на работното място“ и „Оценка на работното място“. Всички негови твърдения бяха онагледени с примери от неговата практика.
В следобедната сесия бяха представени темите „Работа на височина“ и „Управление на риска в тунели“ от инж. Грегор Хохенекер, Строителен експерт. Г-н Хохенекер представи имплементирането на реален проект на Австрийския социалноосигурителен институт за информиране на работниците в Австрия „8 основни правила за работа на височина“.
Обучението бе възприето с огромен интерес от присъстващите, които изразиха и своето удовлетворение от материала и завърши с традиционното раздаване на сертификати на преминалите обучението.
Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ изказва своето признание и благодарност към представителите на Австрийския социалноосигурителен институт – AUVA за споделянето на своя опит и експертиза пред българската аудитория.