Skip to content

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Дата на влизане в сила: 01/11/2021г.

Този сайт („Сайта”) се поддържа и управлява от Бултекс 99 ЕООД. Всяко използване от ваша страна на сайта, управляван от Бултекс 99 ЕООД зависи от вашето съгласие с настоящите Условия за Ползване, както и Политиката за поверителност и използване на „бисквитки“.

Запазваме правото си да променяме настоящите Условия за Ползване във всеки един момент във времето без известие и по наше усмотрение. Ваша е отговорността периодично да проверявате тази страница за обновления на настоящите Условия, които влизат в сила при публикуването им. Вижте секцията по-долу за обобщение на обновленията. Продължаването  на използването на Сайта от ваша страна ще се счита за съгласие с настоящите Условия, включително с нашата Политиката за поверителност и използване на „бисквитки“. Запазваме си правото да променяме, добавяме, спираме действието на всяка част и функционалност на сайта по всяко време.

Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтовете на Бултекс 99 ЕООД.

Всяко споменаване на „наши”, „нас”, „ние” или „компания” в рамките на този документ се счита за отнасяне към Бултекс 99 ЕООД.

 

1. Права

Всички права върху всички материали и съдържание (включително, но не само текст, изображения, уеб страници, звук, софтуер (включително код, интерфейс и структура на сайта) и видео и вида, функциите, дизайна и компилирането на сайта) на този Сайт се притежават от  нас. Вие приемате, че ви е позволено да използвате тези материали и/или съдържание само по начина, установен в настоящите Условия за Ползване.

 

2. Интелектуална собственост

Освен ако не е оказано друго, всички права върху всички материали и съдържание включително, но не само текст, изображения, уеб страници, звук, софтуер (включително код, интерфейс и структура на сайта) и видео и вида, функциите, дизайна и компилирането на сайта на този Сайт се притежават от нас.

 

3. Ограничения за употреба

Освен по начин, изрично отбелязан в закона, от нас, нямате право да възпроизвеждате, предавате, изпълнявате публично, разпространявате, експлоатирате за търговски цели, приспособявате, превеждате, модифицирате, свързвате, сливате, споделяте или осигурявате на лица, или да създавате производни на такива материали, или да ги използвате за търговски цели без нашето предварително писмено съгласие.

 

4. Вашата отговорност

Винаги трябва да проверявате информацията, изложена в Сайта, с независими достоверни източници, преди да действате или да разчитате на тази информация. Ваша е отговорността да използвате софтуер за защита от вируси на всеки материал, свален от този Сайт, и да осигурите съвместимост на този софтуер с вашето оборудване.

При обстоятелства, в които ни предоставяте информация, касаеща трети страни, вие гарантирате, че сте получили съгласието на тази трета страна във връзка с такова разкриване и че третата страна е информирана за и приема нашата Политиката за поверителност и използване на „бисквитки“ и начините, по които може да използваме такава информация.

 

5. Потребителска информация и лични данни

При използването на Сайта от ваша страна от вас може да се поиска да ни предоставите лична информация (информация, оттук нататък споменавана като „Потребителска информация”). Нашите политики за събиране и използване на информация по отношение на такава Потребителска информация са установени в Политиката за поверителност и използване на „бисквитки“. Вие признавате и приемате, че вие сте изцяло отговорни за точността и съдържанието на Потребителската информация, която предоставяте по собствена воля и с Вашето изрично съгласие.

Бултекс 99 ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Бултекс 99 ЕООД се ангажира да предприеме всички възможни мерки за гарантиране неприкосновеността на личните данни, предоставени от потребителите на сайта при неговото ползване, както и да не ги разкрива освен в случаите, когато са изискани от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

С приемането на настоящите Условия за ползване, потребителите се съгласяват с обработването на предоставените от тях при ползването на сайта лични данни. Потребителите имат право да възразят срещу обработването на личните им данни, като изпратят писмено съобщение до Бултекс 99 ЕООД, ул. Карловско шосе №8, Административна сграда на Бултекс 99 ЕООД, гр. Пловдив, пощ. код 4003 или на имейл: events@trakiacenter.com

 

6. Пълни условия

Настоящите Условия за ползване, включително нашата Политиката за поверителност и използване на „бисквитки“, представляват цялото споразумение между вас и нас във връзка с предмета на това споразумение и изместват всякакви и всички предишни обещания, изявления, споразумения, заявления и уговорки между нас. В степента, до която през Сайта може да е достъпен софтуер, този софтуер може да подлежи на договор за лиценз, който се разпространява или включва в такъв софтуер, и вие приемате да спазвате условията за ползване на всеки такъв договор за лиценз. Невъзможността от наша страна да упражним или приложим някое право или клауза на настоящите Условия за ползване не представлява отказване от това право или клауза. Ако някоя клауза на настоящите Условия за ползване се счете от съд с компетентна юрисдикция за неприложима или недействителна, страните приемат, че съдът трябва да се постарае да изпълни намеренията на страните, отразени в клаузата, като останалите клаузи на настоящите Условия за ползване остават в пълна сила.

Ние може да предоставим, възложим или прехвърлим по друг начин правата и задълженията си във връзка с настоящите Условия за ползване на трети страни.