Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа 2014

04 Февруари 2015

Победителите тази година са:

В категория МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ с до 50 заети лица
Първо място: "Девня Варовик" АД
Второ място: "Вип Стил 2005" ООД
Трето място: "Жизатекс" ЕООД

В категория СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ с от 20 до 250 заети лица
Първо място: "Техно Акташ" АД
Второ място: "Електростарт" АД
Трето място: "Виа Конструкт Груп" ЕООД

В категория ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ с над 250 заети лица
Първо място: "Амилум България" ЕАД
Второ място: "Рока България" АД
Трето място: "Асарел Медет" АД

В категория ПРЕДПРИЯТИЕ, ИНВЕСТИРАЛО НАЙ-МНОГО СРЕДСТВА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИТЕ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Първо място: "Златна Пангеца Цимент" АД
Второ място: "КЦМ" АД
Трето място: "Стар Инженеринг" АД

В категория "НАЙ-ИНОВАТИВЕН СПЕЦИАЛИСТ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
Инж. Красимир Тодоров, гр. Разград

Специална награда - грамота за цялостен принос в сферата на безопасните и здравословни условия на труд бе връчена ан г-жа Благаовеста Карова, член на УС на Фондация "Център за безопасност и здраве при работа"

  • София, бул. Цариградско шосе №238
  • +359 2 904 66 08; +359 887 76 65 67
  • events@trakiacenter.com