ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

16 Декември 2014

Основната цел на инициативата е да се отличат примери за добри практики в областта на здравословните и безопасни условия на труд в страната, като същевременно с това да се насърчат и дейностите, свързани с превенцията и контрола на рисковете на работното място, чрез активното участие на всички заинтересовани страни. 
За да изтеглите заявление за участие, посетете сайта на Фонадацията http://fcbzr.org/news/news_id/186

  • София, бул. Цариградско шосе №238
  • +359 2 904 66 08; +359 887 76 65 67
  • events@trakiacenter.com