Редовна среща на клуб по БЗР - София

02 Декември 2014

Срещата се проведе в зала Струма, обсъждаха се въпроси, касаещи новата Наредба за минималните изисквания за микроклимата на работните места. По темата се изказаха инж. Панайот Панайотов - началник отдел "Методология и анализ на инспекционната дейност" ИА "ГИТ" и от Национален център за опазване на общественото здраве - зам. началника Михаела Иванова и началникът на лаборатория "Физични фактори" Мишел Израел. Домакин на събитието отново бе Фондация Център за безопасност и здраве при работа.

  • София, бул. Цариградско шосе №238
  • +359 2 904 66 08; +359 887 76 65 67
  • events@trakiacenter.com